E mult mai simplu să faci lucrurile corect, decât să explici de ce ai greșit″

Henry Wadsworth Longfellow

colectiv

Costul mediu pentru îngrijirea zilnică a unui pacient cu arsuri provocate de flăcări este de 24 Lei (corespunzător îngrijirilor medicale: intervenție chirurgicala, cazare, conectare la aparatura medicală și asistență medicală) la care se adaugă suma de 17,10 Lei pentru fiecare procent din suprafața afectată a corpului uman (corespunzător antibioticelor, analgezicelor și altele).

Un pacient cu arsuri pe 21,5% din suprafața corpului are nevoie de îngrijiri acordate în spital pentru o durată medie de 15,4 zile. Continuând exemplul, pacientul care suferă arsuri pe 21,5% din suprafața corpului va cheltui, până la externare, suma de 737,25 Lei. La această sumă se adaugă transportul, hrana, faptul că are nevoie de îngrijire și asistență permanentă, dar și incapacitatea de a munci pentru întreaga perioadă a internării.

Cifrele statistice de mai sus sunt preluate din studiul făcut de Divizia de Chirurgie plastica si reparatorie, Departamentul de chirurgie, Universitatea din Ilorin Teaching Hospital, 240001, Ilorin, Nigeria, Africa. Nici în Europa și nici în Statele Unite ale Americii nu au fost făcute astfel de analize statistice, asa cum reiese chiar dintr-un Raport al Organizației Mondiale a Sănătății privind Diferențele Socioeconomice la riscul de accidentare (pag. 37).

În presa din Romania au fost preluate din diverse surse sume mult mai mari decât cele de mai sus, chiar și de ordinul sutelor de mii de Euro, cheltuite pentru îngrijirea unei singure persoane care a suferit arsuri. Ne rezumăm la păstrarea sumelor preluate din studiile realizate de instituțiile de profil, preluarea din sursa citată având scopul de a cuantifica, într-o unitate de măsură perceptibilă tuturor, riscurile pe care orice persoana și le asumă, inclusiv în numele clienților săi când, deși are obligația, decide să nu se conformeze dispozițiilor legale în domeniu.

Legislația din România identifică anumite categorii de construcții și amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

Sunt supuse obținerii avizului și / sau autorizației privind securitatea la incendiu categoriile de imobile sau spații conform criteriilor din aceasta lista.

Cine are obligația de a solicita avizarea / autorizarea privind securitatea la incendiu?

Administratorii persoanei juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente ori, dupa caz, beneficiarul investiției au obligația să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu[1], prevăzute de lege, şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora.

La încheierea oricăror acte de transmitere temporară a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile, precum şi a contractelor de antrepriză, părţile sunt obligate să prevadă expres în actele respective răspunderile ce le revin în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor[2].

Când se solicită avizarea / autorizarea privind securitatea la incendiu

  1. Înainte de începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi sau de modificare a celor existente

Găsiți în cele ce urmează lista documentelor aferente fiecăreia din situațiile în care se solicită obținerea avizului / autorizării privind securitatea la incendiu înainte de începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi sau de modificare a celor existente:

2.  Înainte de schimbarea destinației construcțiilor / amenajărilor și punerea lor în funcțiune.

Sancțiuni aplicabile

  1. Pentru omisiunea consemnării de către persoanele fizice și / sau juridice care încheie acte de transmitere temporară a dreptului de folosinţă, precum şi de antrepriză, a răspunderilor ce le revin în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 Lei la 1.000 Lei;
  2. Efectuarea de modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.001 Lei la 2.500 Lei;
  3. Nesolicitarea şi neobţinerea de către persoanele fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, de către beneficiarul investiţiei a avizelor şi/sau autorizaţiilor prevăzute de Legea privind apărarea împotriva incendiilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă cu prinsă între 5.001 Lei și 10.000 Lei;
  4. Punerea în funcţiune a construcţiilor şi amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare şi/sau s-a schimbat destinaţia acestora, fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, precum și începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, fără obţinerea avizului de securitate la incendiu constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 20.000 Lei la 50.000 Lei.
  5. Se sancționează cu amendă de la 30.000 Lei la 100.000 Lei şi oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, ca sancţiune contravenţională complementară, pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiva limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi.
  6. Continuarea activităţii, după ce s-a dispus de către organele de control oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, constituie infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi şi se pedepseşte potrivit art. 348 din Codul penal, cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Încălcarea dispozițiilor Legii privind apărarea împotriva incendiilor atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, materială, civilă sau penală.

Controlul de stat, inclusiv constatarea săvârșirii contravențiilor și aplicarea sancțiunilor în domeniul apărării împotriva incendiilor, se exercită, la nivel central, prin inspecţia de prevenire şi alte compartimente şi unităţi din structura sau subordinea Inspectoratului General, respectiv, la nivel local, prin inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor.

Mențiunile de mai sus au fost făcute cu scopul de a ajuta la conștientizarea importanței conformării la dispozițiile aplicabile, în special când respectarea acestor obligații vizează operatori economici, indiferent de domeniul de activitate.

[1] Conform art. 30 coroborat cu art. 19 lit. c) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

[2] Art. 9 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Actualizare legislativă

În Monitorul Oficial nr. 824 din data de 4 noiembrie 2015 a fost clarificat articolul 44 punctul IV privind sancționarea cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei şi oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, ca sancţiune contravenţională complementară, pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi (punctul 5. din lista sancțiunilor aplicabile de mai sus) prin publicarea Hotărârii Guvernului nr. 915 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi.

Recent Posts
Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search