Denumirea unei SRL-D | Modificare prin efectul legii

Cum schimbăm denumirea unei SRL-D ca urmare a împlinirii termenului de 3 ani de la înființare?

Schimbarea denumirii societății cu răspundere limitată – debutant (SRL-D), ca urmare a încetării calității de întreprinzător debutant prin efectul legii, la împlinirea termenului de 3 ani de la înființare, se face cu îndeplinirea următoarelor formalități[1]:

Procedurile prealabile de verificare a disponibilității și de rezervare a denumirii

  • Se va completa cererea tip cu păstrarea denumirii actuale mai puțin acronimul SRL-D care va fi înlocuit cu acronimul ”SRL”. În plus, la rubrica IV, punctul 4 din formular se va indica denumirea actuală a societății, ca persoană căreia i-a aparținut dreptul de folosință asupra denumirii, precum și perioada cuprinsă între 2011, data înmatriculării și data depunerii acestei cereri, ca având drept de folosință exclusivă asupra denumirii.
  • Se va achita taxa aferentă verificării disponibilității și rezervării denumirii în cuantum de 72 Lei, la casieria Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul competent teritorial în județul unde societatea are stabilit sediul social.
  • Se va obține dovada disponibilității și rezervării firmei în aproximativ 30 minute.

 Înregistrarea în registrul comerțului

Pentru a înregistra noua denumire în registrul comerțului se va ține o adunare generală a asociaților sau, după caz, asociatul unic va delibera și se va aproba modificarea denumirii conform denumirii din dovada disponibilității și rezervării firmei obținută în cadrul procedurilor prealabile.

Ca urmare a schimbării denumirii se va actualiza și actul constitutiv al societății, referirile cu privire la calitarea de microîntreprindere aparținând întreprinzătorului debutant se vor elimina din conținutul actului constitutiv actualizat.

Se vor pregăti certificatul de înregistrare al societății, certificatele constatatoare privind activitățile declarate pentru a fi desfășurate (la sediul social, la punctele de lucru și / sau terți, după caz), toate în original.

Acestea vor fi asamblate într-un dosar cu șină alături de Hotărârea adunării generale a asociaților / Decizia asociatului unic adoptate conform celor de mai sus și actul constitutiv actualizat, ambele semnate de asociați.

Hotărârii adunării generale a asociaților / Deciziei asociatului unic semnată i se va face o copie xerox și se va extrage din documentul editabil (din versiunea Word) contorul de cuvinte pe care le veți atașa la dosar.

Aceste documente vor fi însoțite de o cerere-tip și de o declaratie-tip completate, semnate de administrator, în original.

Pentru păstrarea denumirii pe care societatea a folosit-o din 2011, data înmatriculării, până în prezent, societatea, prin administratorul său, va redacta și semna un acord pentru utilizarea denumirii modificate din ”SRL-D„ în ”SRL”.


[1] Formalitățile de mai sus se vor îndeplini daca se optează pentru păstrarea actualei denumiri, cu înlocuirea acronimului ”SRL-D” cu acronimul ”SRL”.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *