Servicii

Dizolvare | Lichidare

Atingerea obiectivelor pentru care a fost înființată, imposibilitatea de a mai desfășura activitatea ori împlinirea duratei pentru care societatea a fost înființată sunt câteva din motivele ce conduc la încetarea funcționării prin dizolvare și lichidare.

Independent de motivul pentru care societatea a ajuns la punctul în care va ieși de pe piață, procedura de dizolvare urmată de lichidare trebuie adusă la îndeplinire, fie că este vorba de o lichidare voluntară ori judiciară.

Date fiind repercusiunile ce se pot răsfrânge în cadrul acestei proceduri asupra asociaților sau acționarilor și asupra administratorilor societății, apelarea la serviciile specializate de consultanță este vitală. Simplă încetare a activității și lăsarea societății la dispoziția autorităților care, în cele din urmă, vor îndeplini demersurile aferente procedurii de dizolvare și lichidare, nu vor scuti de răspundere pe asociați și nici pe administratori.

Mai mult, ulterior radierii societății, ca urmare a finalizării procedurii de dizolvare și lichidare, diverse obligații continuă să existe în sarcina persoanelor responsabile din cadrul societății, cum ar fi păstrarea pentru un anumit termen a arhivelor societății.

Ieșirea de pe piață a unei societăți trebuie gestionată la fel de precaut ca intrarea pe piață; din acest motiv, Legal to Business și-a dezvoltat competențe în stabilirea demersurilor premergătoare și ulterioare închiderii unei societăți, acordarea de consultanță și reprezentare în cadrul procedurilor aferente, indiferent dacă ieșirea din piață se va face pe cale judiciară sau voluntară.

Articole în domeniu