Începând cu data de 1 ianuarie 2016 toate societățile care dețin bunuri sau valori sunt obligate sa asigure paza acestora

paza-bunuri

Toate organizațiile care dețin bunuri sau valori vor funcționa, începând cu 1 ianuarie 2016, potrivit cerințelor stabilite prin normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor[1].

Concret, conducătorii (n.n. administratorii) societăților reglementate de Legea nr. 31 / 1990 republicată și modificată, indiferent de natura capitalului social, precum și conducătorii altor organizații, precum ministerele, institutele naționale de cercetare – dezvoltare, regiile autonome, indiferent de titlul sub care dețin bunurile sau valorile, au obligația de a stabili modalități concrete de organizare și executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, pază cu polițiști locali, pază proprie sau pază cu societăți specializate.

Organizațiile localizate pe un anumit spațiu pot pot grupa, cu avizul comun al poliției, paza în comun cu polițiști locali, pază proprie sau prin societăți specializate de pază, stabilind în comun forma de pază, obligațiile și răspunderile fiecărui beneficiar, inclusiv cele privind întocmirea planului de pază.

Administratorii societăților au obligația de a executa împrejurimi, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei și integrității bunurilor.

Planul de pază

Paza se realizează potrivit planului de pază, întocmit de societatea ale cărui bunuri se păzesc. Planul de pază va purta avizul de specialitate al poliției fiind obligatoriu și pentru fiecare caz de modificare a planului de pază avizat inițial.

Prin planul de pază se stabilesc în prinicipal:

 • caracteristicile obiectivului păzit,
 • numărul de posturi și amplasarea acestora,
 • necesarul de personal pentru pază,
 • amenajările, instalațiile și mijloacele tehnice de pază și de alarmare,
 • legătura și cooperarea cu alte organe cu atribuții de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor,
 • modul de acțiune în diferite situații,
 • regulile de acces, potrivit dispozițiilor administratorului,
 • documentele specifice serviciului de pază (acestea se stabilesc prin hotărâre a Guvernului).

Cum își asigură paza societățile care dețin bunuri sau valori?

Pentru a asigura paza bunurilor și valorilor deținute, societățile au la îndemână următoarele mijloace:

 1. prin Poliție Comunitară (reglementat prin Legea nr. 371 / 2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare);
 2. prin personal calificat, angajat al unității beneficiare se compune din paznici, portari sau alte persoane stabilite de conducere;
 3. prin societăți specializate private având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri și valori, în condiții de maximă siguranță, precum și protecția persoanelor în baza licenței eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române.
 4. prin sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției.

Sancțiuni

Neconformarea la reglementările privind paza societăților care dețin bunuri sau alte valori atrage răspunderea civilă, materială, contravențională sau penală. În principal, administratorii acestor societăți sunt raspunzători contravențional și pot fi sancționați cu amendă cuprinsă între 2.000 la 5.000 Lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se pot face de către polițiști, jandarmi, primari sau împuterniciți ai acestora, conform competențelor ce le revin, potrivit legii.

[1] Conform Hotărârii de Guvern nr. 877 din 15.10.2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Recent Posts
Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search