Necesitatea reunirii asociaților în adunare generală pentru împuternicirea expresă a administratorului în diferite operațiuni

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o hotărâre prin care a interpretat dispozițiile articolului  701 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată prin care constată expres că, potrivit voinței legiuitorului, actele de dispoziție asupra bunurilor societății se încheie de către reprezentanții legali în temeiul puterilor conferite, după caz:

  1. prin lege sau
  2. prin actul constitutiv sau
  3. prin hotărâri ale organelor statutare,

nefiind necesară o procură specială în acest sens și neimpunându-se nici ca procura să îmbrace forma autentică, nici în situațiile în care, potrivit legii, actele de dispoziție se încheie în mod obligatoriu în formă autentică.

 Art. 701
Actele de dispoziţie asupra bunurilor unei societăţi pot fi încheiate în temeiul puterilor conferite reprezentanţilor legali ai societăţii, după caz, prin lege, actul constitutiv sau hotărârile organelor statutare ale societăţii adoptate în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale actului constitutiv al societăţii, nefiind necesară o procură specială şi în formă autentică în acest scop, chiar dacă actele de dispoziţie trebuie încheiate în formă autentică.”

În speță, unul din cei doi administratori ai unei societăți cu răspundere limitată, administrator care își putea exercita puterile împreună cu celălalt administrator sau individual, conform actului constitutiv al societății, nu era necesar să prezinte notarului și celeilalte părți o Hotărâre a Adunării Generale a Asociaților de împuternicire în acest sens și, cu atât mai puțin, în formă autentică.

Înalta Curte a stabilit că dispozițiile articolului 701 din Legea nr. 31 / 1990 derogă de la regulile stabilite de Codul civil prin articolul 2.013 alin. (2) și următoarele, potrivit căruia forma în care se acordă împuternicirea se determină prin raportare la forma cerută de lege privind forma actului pentru care se acordă.

Art. 2013: Forma mandatului
(…)(2)Mandatul dat pentru încheierea unui act juridic supus, potrivit legii, unei anumite forme trebuie să respecte acea formă, sub sancţiunea aplicabilă actului însuşi. Prevederea nu se aplică atunci când forma este necesară doar pentru opozabilitatea actului faţă de terţi, dacă prin lege nu se prevede altfel.”

Pentru a concluziona, nu este necesară o adunare generală a asociaților care să hotărască împuternicirea administratorului, fie și pentru a semna un act de înstrăinare al unui bun imobil al societății. Reunirea asociaților în adunare generală se justifică numai în cazurile în care se impun derogări de la condiții limitative ale actului constitutiv, dar nu și când administratorul sau administratorii au puteri depline pe care le pot exercita (și) individual, potrivit actului constitutiv.

Textul integral al Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 731 din data de 5 martie 2015 îl puteți consulta aici.

 

Recent Posts
Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search